Letné kino na hradnom nádvorí 2016
2016, 2 min.
animácia: Stanislav Griguš
hudba: Filip Vojtech