Foxie pre vás zložila, zahrala a zaspievala pesničku: “Pieseň je inšpirovaná výrokom Bl. matky Terezy z Kalkaty: How can there be too many children? That is like saying there are too many flowers.”

Či dá sa to povedať
2015, 4 min.
text, spev, hudba, klavír: Foxie 
produkcia: Stanislav Griguš