Prečo zabúdame?
2016, 3 min.
animácia: Stanislav Griguš
kresba: Alžbeta Živčáková