Počuli ste už niekedy o tom, ako prichádzajú žiarovky na svet?

A bola žiarovka
2014, 1 min.
animácia: Alžbeta Brčiaková, Stanislav Griguš